jueves, 29 de julio de 2010

GATS A LA CIUTAT

Gats a la ciutat


CRISTINA DALMAU | Fundació Silvestre | 27/07/2010 | Actualizada a las 14:23 | Participación CARTA A LA VANGUARDIA

A principis d'abril, en un espai verd de la ciutat de Barcelona, entre els carrers Santa Fe de Nou Mèxic, Ganduxer, Bori i Fontestà i Doctor Fleming, hi havia una de les colònies controlades de gats que algú va encarregar a una empresa especialitzada en el control de plagues.

Aquests fets els vàrem denunciar a l'Ajuntament de Barcelona, i gràcies a aquesta denúncia es va poder reconduir la situació.

L'actuació municipal implica el reconeixement dels gats com a part del paisatge urbà de Barcelona, i que constitueixen un element més de la biodiversitat present a la ciutat.

A Roma els gats no tan sols formen part del paisatge, sinó que són patrimoni de la ciutat i objecte de protecció especial. Doncs bé, tot i que Barcelona no és Roma, a la nostra ciutat hi ha més de 900 colònies controlades de gats de carrer, i tots plegats constitueixen la base del protocol de l'Ajuntament que consisteix en esterilitzar els gats de carrer i tornar-los a la seva colònia d'origen. Un cop fet això, les colònies es controlen i als gats se'ls dona alimentació amb pinso. Tota aquesta feina es fa mitjançant entitats protectores que respecten escrupolosament la llei 2/2003 de Protecció d'Animals i el decret legislatiu 2/2008 de 15/04, text refós de la llei de Protecció d'Animals, on el gat es considerat un animal domèstic, malgrat que neixi i visqui al carrer.

La contractació d'empreses antiplagues per fer-los desaparèixer va contra la llei de Protecció dels Animals i es pot considerar un delicte, però és una pràctica habitual. Aquestes empreses antiplagues, saben que el que fan està prohibit, però els hi resulta rendible, més que el cost de les multes que de vegades aconseguim que els hi posin per fer-ho.
Les colònies de gats de carrer tenen el seu origen en els abandonaments i per la desídia de molts propietaris que no esterilitzen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

hola que tinguis un bon dia